Kinderfysiotherapie, Danielle Schoofs, Kinder Fysiotherapie in Heeze, Fysiotherapie De Beemden

Kinderfysiotherapie

Kinderfysiotherapie

De groep kinderen die naar de fysiotherapeut verwezen worden kan in twee hoofdgroepen worden onderscheiden:

  • Kinderen van 0 – 4 jaar
  • Kinderen in de schoolleeftijd ( 4-16 jaar)

In beide groepen wordt onderscheid gemaakt tussen acute problemen en chronisch zieke kinderen.

 

De behandeling richt zich op het bewegend functioneren, op behandelen naar actualiteit van het ziekteproces en op betekenisvol functioneren met als doel de gevolgen van motorische problemen op de motorische en de algehele ontwikkeling te beïnvloeden. Voorbeelden hiervan kunnen o.a. zijn ontwikkelingsachterstanden, voorkeurshoudingen, heupdysplasie, vertraagde sensomotorische ontwikkeling.

Kinder fysiotherapie

Kinderen leren spelenderwijs. Door te bewegen en te spelen ontwikkelen kinderen hun zintuigen en motoriek. Bij sommige kinderen is er sprake van ontwikkelingsgerelateerde problematiek. De ontwikkeling kan vertraagd, bedreigd of afwijkend zijn. Dit kan een gevolg zijn van een aandoening aan zintuigen, organen, het zenuwstelsel, het houdings- en bewegingsapparaat of door een tekort aan motorische ervaring. Sommige kinderen hebben nu eenmaal meer oefening nodig om een vaardigheid te leren dan anderen.

 

Problemen in het bewegend functioneren kunnen een belemmering vormen voor optimale maatschappelijke participatie op de kinderleeftijd, als basis voor het uiteindelijke functioneren als volwassene. Ook kunnen zij een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven van het kind en zijn ouders. Veel meer dan bij volwassenen hebben we te maken met een voortdurende verandering op basis van groei en ontwikkeling. Dit speelt in de behandeling een grote rol.

 

De behandeling zal er op gericht zijn de motorische en zintuiglijke ontwikkeling van het kind te stimuleren. De oefen-/bewegingstherapie is daarom aangepast aan het specifieke ontwikkelingsprofiel van het kind. Uitgaande van de hulpvraag van ouders en kind wordt gebruik gemaakt van kindgericht materiaal, aangeboden in een kindvriendelijke omgeving met aan het kind aangepaste instructies en dosering.

Plagiocephalie

De laatste jaren komt het steeds vaker voor dat kinderen naar de kinderfysiotherapeut worden verwezen vanwege een plagiocephalie, ofwel een afplatting van de schedel. Deze kan ontstaan doordat kinderen in de eerste levensmaanden met het hoofd vnl. naar één zijde liggen en het hoofd aan de andere schedelzijde wordt afgeplat. Je spreekt dan van een plagiocephalie. Deze wordt in veel gevallen veroorzaakt door een voorkeurshouding van het hoofd naar 1 lichaamszijde. Het komt ook voor dat de afplatting aan de achterkant van het hoofd voorkomt, een brachiocephalie door vnl. op het achterhoofd te liggen. Indien een kindje een voorkeurshouding heeft en/of een afplatting van de schedel, kan het terecht bij de kinderfysiotherapeut.

De mate van asymmetrie kunnen we in de praktijk of thuis vastleggen door een plagiocephalometrie, of afgekort pcm, te maken. Een kunststof
bandje wordt om het hoofdje gelegd en een aantal vaste punten worden daarop gemarkeerd. De kinderfysiotherapeut kan aan de hand hiervan een meting doen en bepalen in welke mate de afplatting is voortgeschreden. Daarna kunnen we dan na verloop van tijd de verandering van de vorm vastleggen. Daarbij geeft de kinderfysiotherapeut de nodige houding- en handlingsadviezen om te proberen de afplatting zo minimaal mogelijk te laten worden.

Als het hoofd erg scheef is kan het nodig zijn uw kind door te verwijzen voor helmredressie therapie. Dit gebeurt, indien nodig, op een leeftijd van 5-6 maanden. De helm, die 23 uur per dag gedragen moet worden, geeft de schedel ruimte om te groeien daar waar hij afgeplat is zodat het hoofd weer zijn mooie ronde vorm aan kan nemen. Hier hebben wij samenwerkingsverbanden met het Bernhoven ziekenhuis te Veghel. Prettiger is natuurlijk om dit te voorkomen en tijdig aan de bel te trekken.

Danielle Schoofs

Bij fysiotherapie de Beemden is Danielle Schoofs de specialist op het gebied van kinderfysiotherapie
Lees meer over Danielle 

Meer informatie over kinderfysiotherapie? Klink hier.

 


Terug naar overzicht