Geriatrie fysiotherapie Heeze

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysiotherapie

Geriatrisch fysiotherapeut

De geriatrisch fysiotherapeut heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van de oudere mens. Als mensen ouder worden treden er ouderdomsverschijnselen op. Wanneer deze optreden weten we niet, evenals welke er zullen optreden. Soms is het moeilijk vast te stellen wat nu de aandoening is en wat de verandering door ouderdom. Een geriatrisch fysiotherapeut is extra opgeleid om dit vast te stellen.

Verder is er de vraag, is een oudere te trainen op spierkracht, coördinatie en conditie?

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat ouderen zeer goed trainbaar zijn en dat vele functies d.m.v. training veel verbeteren. Ook deze kennis bezit de geriatrisch fysiotherapeut. Via de mogelijkheid van een fysiotherapeutisch consult, kunt u altijd een onderzoek door de geriatrisch fysiotherapeut krijgen, om zodoende inzicht te krijgen in uw klachtenpatroon. En een antwoord op de vraag wat er aan gedaan kan worden.

Wil je liever aan huis behandeld worden? Voor ons is dat geen probleem!

Onze geriatrisch fysiotherapeut is Jos Gerris, Jos is hiervoor de absolute expert.