Oedeem therapie

Oedeemtherapie

Algemeen

Omdat tweederde van ons lichaam uit vocht bestaat is het belangrijk dat de vochthuishouding goed functioneert. Dit vocht bevindt zich in en rondom de lichaamscellen, bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen zoals (b.v bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (bouw- afbraakstoffen) of van gassen( b.v zuurstof, koolzuurgas) deze processen gaan via het lichaamsvocht en noemen we de waterhuishouding.

Het lichaam is in optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfstelsel ( lymfevaten en lymfeknopen) speelt een belangrijke rol bij het creëren en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het is namelijk de lymfe die daar een voedende, zuiverende en drainerende rol vervult.

Wat is oedeem?

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van zwaarte, spanning of stuwing van de huid, een pijnlijk of tintelend gevoel en toename van omvang van het lichaamsdeel .

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtophoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend, of defect van het lymfsysteem. Dit kan het gevolg zijn van een operatie , waarbij lymfklieren zijn weggenomen, of door bestraling. Dit wordt secundaire lymfoedeem genoemd. Ook kan het defect aangeboren zijn dit dan wordt het primaire lymfoedeem genoemd.

Werking van lymfedrainage:

Lymfedrainage is een natuurlijke functie van het lichaam, maar bij sommige mensen werkt deze functie minder goed.
Bijvoorbeeld na een ongeval, operatie, ziekte of stress. De oedeemtherapeut kan dit proces door middel van rustige zachte massage normaliseren. Bij manuele lymfdrainage volgens vodder wordt ritmisch een heel zachte, spiraalvormige druk uitgeoefend op de lymfeklieren en lymfebanen, waarbij de richting wordt bepaald door de stroomrichting van het lymfestelsel. Vooral het ritme van deze ‘handgreep’ is erg belangrijk. Het bijzondere van de therapie van Vodder, is dat die niet alleen gericht is op de drainerende werking van het lymfestelsel , maar vooral op de voedende en zuiverende werking van het lichaamsvocht. De behandeling vindt plaats in een ontspannen sfeer in een ruimte met een prettige temperatuur. Meestal ligt u en zal de oedeemtherapeut beginnen met het masseren van de lymfeklieren in de hals. Daarna komen andere lichaamsdelen aan bod waar het eigenlijke probleem zich bevindt.

Behandelbare klachten:

MLVD is toepasbaar bij onderstaande klachten, al dan niet in combinatie met andere therapievormen.

 • Lymfoedeem
 • Post- traumatische en -operatieve oedeem
 • Bloedcirculatiestoornissen, b.v openwonden
 • Klachten als gevolg van stress, b.v slapenloosheid, concentratieverlies, hoofdpijn
 • Keel -,neus- ooraandoeningen , bv chronische bijholte – slijmvliesontsteking
 • Verstuikingen of bloeduitstortingen.
 • Klachten aan het zenuwstelsel b.v gezichtverlamming ,migraine

Wat te doen bij lymfoedeem?

Lymfoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u lymfoedeem ontstaat, neemt u dan direct contact op met uw huisarts of specialist. In overleg besluit u of er verder onderzoek en/ of behandeling gewenst is. U kiest dan voor een behandelaar die ter zake kundig is. Uw oedeemfysiotherapeut behandelt niet alleen het lymfoedeem op de juiste wijze, maar is deskundig op het gebied van houding en beweging.

Behandelmogelijkheden.

De behandeling door een oedeemtherapeut bestaat uit:

 • Compressie therapie:
  Om de afname in omvang zo snel mogelijk te realiseren, zal er in veel gevallen gebandageerd worden. Deze bandages zijn een belangrijk onderdeel van de therapie. Als het overschot aan vocht weg is, zal een therapeutische elastische kous worden aangemeten om het effect van de therapie te behouden.
 • Manuele lymfdrainage
  Dit is een massagetechniek gericht op stimulering van de afvoer en lymfvochten op het bevorderen van de functie van niet-aangedane lymfvaten c.q klieren.
 • Oefentherapie
  In veel gevallen bestaat er naast het lymfoedeem ook een verminderde bewegingsmogelijkheid in het operatie gebied/ ook kan de spierkracht afgenomen zijn, mede door het lymfoedeem. Door de oefeningen die u krijgt van uw oedeemfysiotherapeut kunt u de functie van uw ledemaat verbeteren .
 • Ademtherapie
  Specifieke oefeningen met betrekking tot uw ademhaling verbeteren de afvoer van lymfvocht.
 • Voorlichting
  U wordt voorgelicht over huidverzorging, voeding preventie en zelfhulp. Dit zijn zaken waarmee u zelf aan de slag kunt gaan. Tevens wordt u begeleid in het opbouwen van uw dagelijkse activiteiten.
 • Lymftaping
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een specifieke tape, die de huid feitelijk iets optilt waardoor de onderhuidse circulatie verbetert en de afvoer van de lymfvocht beter verloopt.
 • Aanleren van zelfmanagement
  Ter aanvulling aan de therapie wordt u ( indien mogelijk)geleerd zelf te masseren, bandageren en/of tapen. Daarnaast krijgt u oefeningen mee om de ontstane verbetering te onderhouden of verder te vergroten.
  In sommige gevallen is voor deze behandeling een verwijzing van een arts nodig , bijvoorbeeld bok bij lymfoedeem. Voor andere klachten is in principe geen verwijzing nodig. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Vereniging Manuele Lymfedrainage ad modum Vodder(www.Mldv.nl)

Annabel van Zeeland:

Onze expert op het gebied van Lymfe en oedeem is gecertificeerd oedeemfysiotherapeut Annabel van Zeeland
Lees meer over Annabel van Zeeland